Digitalt evakueringsalarm

blinking-environment.gif

Ett mycket robust, tidigt varningssystem som gör det möjligt för alla anställda att varna medarbetare över hela webbplatsen med hjälp av en lättanvänd app. Alla kan varnas via SMS och app notis som instruerar anställda att evakuera. Dessutom styr systemkontrollen och blinkar konstruktionslamporna (se bilden), samt möjliggör ett sirenliknande traditionellt brandlarm.