Vi är ert nya säkerhetssystem - installation på en dag

Brinja box transp w cords[1].png
 
 

Varje sekund räknas vid en olyckshändelse…

På en byggarbetsplats är tid en nyckelfaktor vid ett larm.
Vi på Brinja har utvecklat ett unikt säkerhetssystem som effektiviserar er arbetsplats avsevärt. Vårt system kan snabbt meddela alla anställda att evakuera vid behov. Systemet inkluderar även olika sensorer som kan mäta av buller, damm samt gasläkage och varna anställda att vidta åtgärder.

Vårt system är även kopplat till all belysning på arbetsplatsen som gör det möjligt att styra belysningen med hjälp utav Brinja appen. På så sätt kan ni enklare styra belysningen och samtidigt dra ner på kostnader.

Vill ni veta mer?
Kontakta oss idag så bokar vi en demo av vår tjänst och produkt.