Banner Linkedin 2.0.jpg

Vad är Brinja?

Varje sekund räknas i händelse av en nödsituation som kräver evakuering på byggarbetsplatser. Vårt molnbaserade varningssystem gör det möjligt att i ett tidigt skede varna medarbetare över hela byggarbetsplatsen. Brinja ger kontroll över arbetsplatsens belysning vid en nödsituation och innehåller en siren som aktiveras om arbetsplatsen måste evakueras.

Medarbetare rapporterar i Brinja-appen att man evakurerat, vilket gör att arbetsledaren enkelt kan samla och sammanställa information om evakueringen och säkerställa att samtliga är utrymda.

Brinja innehåller även olika sensorer för att mäta t.ex. luftkvalité, vilket i sin tur är en nyckelfunktion för att skicka notifikationer till anställda att sätta på sig ansiktsmasker om luften blir farlig. Kontakta gärna oss för att boka in en demo eller för att få mer information.