Press Release

Erik Kullgren ny CFO på Brinja

Jag har erfarenhet som CFO från noterad miljö, bla Medfield Diagnoistics AB, ett göteborgsbaserat medtech-bolag där jag lärde känna Mats Andersson som introducerade mig för Brinja. Mats sitter i styrelsen för både Brinja och Medfield och såg behovet av att förstärka Brinja med CFO-rollen.

10/10/2023

Vi välkomnar Erik Kullgren till teamet och ber han berätta om sig och sina erfarenheter.

"Jag är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och startade därefter yrkeslivet som revisor
på PwC. Efter ett par år flyttade jag till Stockholm där jag initialt jobbade som controller och därefter
ekonomichef/CFO inom Swedbank Robur (Fondförvaltning, Förmögenhetsförvaltning samt
Kapitalförsäkringsverksamhet). Väl tillbaka i Göteborg tillträdde jag som CFO för Dunross & Co AB, ett
privatägt investmentbolag där jag jobbade i 14 år varav de sista 4 åren som VD för den svenska
verksamheten.

Under ett par år arbetade jag därefter som COO/CEO för Nordiska Värdepappersregistret, en
molnbaserad SaaS-tjänst för digitala aktieböcker med målgrupp onoterade aktiebolag, advokatbyråer
och redovisningsbyråer.

Jag har också erfarenhet som CFO från noterad miljö, bla Medfield Diagnoistics AB, ett
göteborgsbaserat medtech-bolag där jag lärde känna Mats Andersson som introducerade mig för
Brinja. Mats sitter i styrelsen för både Brinja och Medfield och såg behovet av att förstärka Brinja
med CFO-rollen. Det som lockade med Brinja var dels den innovationsdrift som Xavier utstrålade vid
vårt första möte, dels de behov Brinja har i sin nuvarande fas där jag tror att många av mina tidigare
erfarenheter kan komma väl till pass.

Jag ser fram emot att hjälpa Brinja på den tillväxtresa som bara är i sin linda och där jag tror att Brinja
har mycket att tillföra med sina innovationer och sitt dedikerade team.

På fritiden så ägnar jag min lediga tid åt golf, skidåkning och båtliv i kombination med att vid behov
stötta våra gymnasietonåringar. Två tonåringar som båda valt att plugga ekonomi….äpplena faller
inte så långt från trädet."

Varmt välkommen Erik!

Kontakt

Vill du veta mer om denna nyhet eller bara ta kontakt? Klicka här.
Tillbaka