Är din byggarbetsplats

trygg?

effektiv?

hållbar?

Brinja är ett innovativt teknikföretag som är dedikerat och passionerat för att förbättra säkerhet, effektivitet och hållbarhet på byggnadsarbetsplatser.

Boka demo

Kundcase

NCC

Hör en av NCC:s projektchefer berätta om hur Brinjas evakueringssystem skapar en tryggare och säkrare arbetsplats på mastodontbygget Hangar 5 i Stockholm.

PEAB

PEAB:s projektchef beskriver hur Brinjas system underlättar och förbättrar kvalitets- och hälsomätningar på lägenhetsprojektet Dockporten i Malmö.

Skanska

Två av Skanskas medarbetare förklarar hur Brinjas system underlättar byggprocessen och ökar säkerheten under bygget av Nordens högsta kontorsbyggnad, Citygate i Göteborg.
Karl-Magnus, Projektchef på NCC

Vi kan konstatera att Brinja höjt vår säkerhetsnivå, sänkt våra kostnader och skapat oss en bättre kontroll över t.ex. relativ fukthalt, ljudnivåer och partikelansamling av damm. Rekommenderar starkt deras produkt!

Vi kom i kontakt med Brinja och deras system för nödutrymning och vi uppskattar användarvänligheten. Att alla som anslutit sig till systemet dessutom får återkommande varnings-sms vid ett nödlarm gör att risken att missa ett larm blir närmast obefintlig

Produktionschef, Skanska

Brinja är ett system där infrastrukturen till stor del redan finns på plats i och med mobiltelefoner. Säkerhet måste alltid vara högsta prioritet och här höjer vi på NCC nivån ytterligare tillsammans med Brinja. Vi på projekt letade efter ett mer heltäckande utrymningssystem utan en massa kabeldragning och tidskrävande installation på plats.

Projektchef, NCC

Våra kunder

Sansera logo

Vi är betrodda och backade av bl.a.

Almi invest logoAlmi invest logo

Säker evakuering

Med Brinja får du ett heltäckande utrymningssystem så att alla medarbetare kan ta sig ut om det värsta händer.

Läs mer
App demoProduktsystem i ritning

Trygg arbetsmiljö

Få realtidsdata om din arbetsmiljö. Brinja hjälper dig att få stenkoll på mätvärden som damm-, gas- och ljudnivåer.

Läs mer
Node prototypeApp demo

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga app har du tillgång till all funktionalitet var du än är.

App demo
App demoApp demo