Kolmonoxid

Upptäck förhöjda nivåer av kolmonoxid för att skydda era medarbetare. Kolmonoxid kallas för ”the silent killer” då gasen är osynlig och doftlös. För att förhindra kolmonoxidförgiftning är det viktigt att regelbundet mäta byggarbetsplatsen så att inga olyckor sker. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ligger gränsvärdet på en säker arbetsmiljö vid 20 ppm, 25 mg/m3.

Vad är kolmonoxid?

Kolmonoxid är en kemisk formel som är en förening av en kolatom och en syreatom. Det är en farlig gas som inte luktar någonting och som lätt blandas i luften. Den förekommer vid förbränning av bensin eller diesel, om du befinner dig i en miljö som inte är tillräckligt ventilerad så finns risk att bli utsatt för kolmonoxidförgiftning.

Sluta mät manuellt

Medan du dricker kaffe mäter Brinja Node datan du annars hade behövt mäta manuellt. Insamlingsfrekvens kan varieras efter behov, standard är var 15:e minut.

app varnar när gränsvärden överskrids

Varning vid ökad risk

Få notiser när valda gränsvärden är på väg att överskridas. Anpassa era gränsvärden efter förutsättningar och väderförhållanden.

snabb och smidig installation

Enkel trådlös installation

Batteridrivna Brinja Node är liten, lätt att montera och har en batteritid på upp till 18 månader. Det är lätt att skala upp och ned antal noder beroende på projektets behov.


Så fungerar mätning av kolmonoxid

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över kolmonoxid.

app visualiserar en veckas mätning av kolmonoxid
Vill du veta mer om att mäta kolmonoxid?
Kontakta oss