Damm

Mät damm på byggarbetsplatsen och få notiser om var dammpartiklar produceras och agera proaktivt för att förbättra och säkra arbetsmiljön för dina medarbetare. Med denna data kan aktiviteter planeras för att minimera dammnivån.

Vad är damm?

Damm är en benämning för mycket små fasta luftburna partiklar. Damm kan ha många olika ursprung och bestå av många olika material. Det kan till exempel bestå av mineraler eller föroreningar. Dammet som virvlar upp under arbete med sten, betong, olika former av byggnadsspill eller schaktmassor tar sig lätt in i lungorna på dem som arbetar i närheten av det. Dammet kallas kvartsdamm och orsakar risk för olika sjukdomar som är kroniska och/eller livshotande. Kvartsdamm ger upphov till inflammationer, KOL, silikos (stendammslunga) eller cancer. Somliga av dessa sjukdomar dyker inte upp förrän långt senare. Eftersom symtomen från sjukdomarna dyker upp så pass sent är det vanligt att många aningslöst fortsätter att arbeta utan andningsskydd eller korrekt typ av andningsskydd.

Sluta mät manuellt

Medan du dricker kaffe mäter Brinja Node datan du annars hade behövt mäta manuellt. Insamlingsfrekvens kan varieras efter behov, standard är var 15:e minut.

app varnar när gränsvärden överskrids

Varning vid ökad risk

Få notiser när valda gränsvärden är på väg att överskridas. Anpassa era gränsvärden efter förutsättningar och väderförhållanden.

snabb och smidig installation

Enkel trådlös installation

Batteridrivna Brinja Node är liten, lätt att montera och har en batteritid på upp till 18 månader. Det är lätt att skala upp och ned antal noder beroende på projektets behov.


Så fungerar dammsensorn

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över damm.

Vill du veta mer om att mäta damm?
Kontakta oss