Temperatur

Mät temperatur för att se till att byggarbetsplatsen håller sig inom ett säkert temperaturspann. Ni kan använda notiser när temperaturen över- eller understiger gränsvärden för att förebygga till exempel köldskador och sprickor. För hög eller för låg värme på byggarbetsplatsen kan vara skadligt både för byggnaden och medarbetarna så med Brinjas system kan du känna dig säker. Med kontinuerlig data finns det underlag för hur temperaturen sett ut under hela byggprocessen från start till slut; data som kan vidarebefordras till slutkund

Varför är det viktigt att ha koll på temperaturen i byggnaden?

Under byggprocessen vill du hålla temperaturen runt 20 grader i byggnaden, för att ha en stabil uttorkning och inomhusklimat. Det är viktigt att byggnader är täta och isolerade för att undvika risk för fukt, mögel och annan oönskad påverkan.

Sluta mät manuellt

Medan du dricker kaffe mäter Brinja Node datan du annars hade behövt mäta manuellt. Insamlingsfrekvens kan varieras efter behov, standard är var 15:e minut.

app varnar när gränsvärden överskrids

Varning vid ökad risk

Få notiser när valda gränsvärden är på väg att överskridas. Anpassa era gränsvärden efter förutsättningar och väderförhållanden.

snabb och smidig installation

Enkel trådlös installation

Batteridrivna Brinja Node är liten, lätt att montera och har en batteritid på upp till 18 månader. Det är lätt att skala upp och ned antal noder beroende på projektets behov.


Så fungerar temperatursmätning

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över temperatur.

app visualiserar en veckas mätning av temperatur
Vill du veta mer om att mäta temperatur?
Kontakta oss