Relativ luftfuktighet (RF)

Mät relativ luftfuktighet (RF) inomhus samt fukttillskott på byggarbetsplatsen för att säkerställa kvalitén under uttorkning och kritiska byggmoment. Genom ökad insyn i byggprocessen kan ni säkerställa önskat resultat och påvisa byggförhållandena för slutkund. All data överförs trådlöst till Brinjas App där du kan styra tröskelvärden och ha översyn av luftfuktigheten på byggarbetsplatsen. Du sparar både tid och effektiviserar ditt arbete med Brinjas digitala lösning.

Vad är luftfuktighet?

Luftfuktighet är ett mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften. Luftfuktighet varierar beroende på årstid och väder. Luften inomhus på vintern är torrare när det är låga temperaturer, eftersom kall luft inte kan hålla lika mycket fukt som varm luft kan. På sommaren är luftfuktigheten högre och då är det viktigt att se till de uppsatta tröskelvärdena följs för att upprätthålla kvalitén på byggarbetsplatsen.

Sluta mät manuellt

Medan du dricker kaffe mäter Brinja Node datan du annars hade behövt mäta manuellt. Insamlingsfrekvens kan varieras efter behov, standard är var 15:e minut.

app varnar när gränsvärden överskrids

Varning vid ökad risk

Få notiser när valda gränsvärden är på väg att överskridas. Anpassa era gränsvärden efter förutsättningar och väderförhållanden.

snabb och smidig installation

Enkel trådlös installation

Batteridrivna Brinja Node är liten, lätt att montera och har en batteritid på upp till 18 månader. Det är lätt att skala upp och ned antal noder beroende på projektets behov.Så fungerar luftfuktighetsmätning

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över Relativ luftfuktighet (RF).

Appen visar en veckas mätning av relativ luftfuktighet
Vill du veta mer om att mäta Relativ luftfuktighet?
Kontakta oss