Buller

Mät buller så ni får uppdateringar live för bullernivån på byggarbetsplatsen. Genom att sätta tröskelvärden kan ni påvisa och säkerställa att ni håller er inom 80 dB som är det gränsvärdet som är lagstadgat och reglerat av Arbetsmiljöverket.

Vad är buller?

Buller är oönskat ljud och bullerskada är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Många är medvetna om att ljudnivåer på byggarbetsplatserna är för höga och till och med skadliga, men hur vet ni när ni överstiger den skadliga nivån? Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörselproblem, men kan också leda till andra skador såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning, stress och utsöndring av stresshormoner.

Sluta mät manuellt

Medan du dricker kaffe mäter Brinja Node datan du annars hade behövt mäta manuellt. Insamlingsfrekvens kan varieras efter behov, standard är var 15:e minut.

app varnar när gränsvärden överskrids

Varning vid ökad risk

Få notiser när valda gränsvärden är på väg att överskridas. Anpassa era gränsvärden efter förutsättningar och väderförhållanden.

snabb och smidig installation

Enkel trådlös installation

Batteridrivna Brinja Node är liten, lätt att montera och har en batteritid på upp till 18 månader. Det är lätt att skala upp och ned antal noder beroende på projektets behov.


Så fungerar bullermätning

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över buller.

app visualiserar en veckas mätning av ljudnivå
Vill du veta mer om att mäta buller?
Kontakta oss