Buller

Mät buller så ni får realtidsuppdateringar för bullernivån på byggarbetsplatsen. Genom att sätta tröskelvärden kan ni påvisa och säkerställa att ni håller er inom 80 dB som är det gränsvärdet som är lagstadgat och reglerat av Arbetsmiljöverket.

Vad är buller?

Buller är oönskat ljud och bullerskada är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Många är medvetna om att ljudnivåer på byggarbetsplatserna är för höga och till och med skadliga, men hur vet ni när ni överstiger den skadliga nivån? Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörselproblem, men kan också leda till andra skador såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning, stress och utsöndring av stresshormoner.

Spara energi och pengar

Energibesparingar

Med vårt system kan ni spara både energi och pengar genom att släcka ner belysningen när den inte används.

Sätt timers

I appen kan timers lätt ställas in, vilket innebär att belysningen släcks och tänds enligt ett bestämt schema.

när gränsvärden överskrids så lämnas notis i App

Allt i vår app

Genom att installera Brinja Cores på arbetsplatsen kan du enkelt styra belysningen genom vår app.


Så fungerar bullermätning

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över buller.

app visualiserar en veckas mätning av ljudnivå
Vill du veta mer om att mäta buller?
Kontakta oss