Press Release

Öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatsen

Värna om dina medarbetares hälsa och säkerhet. Via sensorer fås varningar om ni överstiger Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom Damm, Buller och Kolmonoxid.

25/1/2023

Det finns mycket som påverkar vår hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Buller, damm och kolmonoxid är några av flera viktiga faktorer som finns reglerade av Arbetsmiljöverket. Vi på Brinja värnar om säkerhet och hälsa på byggarbetsplatsen. Här är några gränsvärden att hålla koll på samt vad vi på Brinja erbjuder för att hålla dessa värden på en respektabel nivå! Du hittar även tips på vad du kan göra för att värna om arbetsmiljön.

Gränsvärden: (Taget från arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:1)

- Damm: 100mg/m3
- Buller: 80 dB
- Kolmonoxid: 20 ppm, 25 mg/m3

Tips från Brinja

Med tjänsten “Sensorer” kan vi i realtid mäta dessa gränsvärden under byggprojektets gång. Genom Brinja App kan kunden se en tydlig graf över mätningar som gjorts, det sker en mätning var 15:e minut.

- Damm: Få notiser om var damm produceras och agera proaktivt för att förbättra och säkra arbetsmiljön.
- Buller: Påvisa att ni håller er inom de ljudnivåer som är lagstadgade, både för era medarbetare och er omgivning.
- Kolmonoxid: Genom mätningar kan vi upptäcka förhöjda nivåer av kolmonoxid för att skydda era medarbetare.

Är ni intresserade av att förbättra arbetsmiljön på just eran byggarbetsplats?

Läs mer om Brinjas tjänster

Kontakt

Vill du veta mer om denna nyhet eller bara ta kontakt? Klicka här.
Tillbaka