Press Release

Tuve Bygg ny kund för Brinja

Brinja kan glatt meddela det nya samarbetet med Tuve Bygg. Projekt Bergsfallet på Hisingen, Göteborg, består av 87 bostadsrätter som Tuve Bygg skapar åt Balder fastigheter. Bergfallet är ett av sju hus som byggs på Långströmsgatan som i framtiden kommer kallas för Långströmsallén. Projektet består av både bostadsrätter och hyresrätter.

25/1/2023

Brinja kan glatt meddela det nya samarbetet med Tuve Bygg och projekt Bergsfallet ute på Hisingen, Göteborg. Projekt Bergsfallet består av 87 bostadsrätter som Tuve Bygg bygger åt Balder fastigheter. Bergfallet är ett av sju hus som byggs på Långströmsgatan som i framtiden kommer kallas för Långströmsallén. Projektet består av både bostadsrätter, hyresrätter, BmSS boenden för de som behöver extra hjälp och två parkeringshus. 

Bergfallet har tagit in tre av Brinjas tjänster: Energisparande Ljuskontroll, Smarta Kvalitetsmätningar och Automatiserad Betongmätning.


Intervju med Thomas Nygårds, platschef på Bergsfallet. 

Hur kom du i kontakt med Brinja? 

“Genom att Anna Rundgren kontaktade Erik Linder, arbetschef på Tuve Bygg som sedan briefade vidare till mig och Oskar Ahlberg om Brinja. Efter att ha träffat Anna och fått en genomgång av Brinja ekosystem valde vi de sensorer och lösningar som passade projektet. Det som lockade med Brinjas tjänster var enkelheten i systemet, de går att sitta hemma i soffan och styra de olika komponenterna samt ha översikt över olika moment och delar under projektets gång utan att behöva vara fysiskt på plats”.

Bergsfallet är den första kunden som har tagit in tjänsten Automatiserad Betongmätning. Genom att gjuta sensoren direkt i betongen ges sedan mätvärdena fukthalt, temperatur och hållfasthet direkt in i mobilen. Hållfastheten beräknas efter temperaturkurvan och de betongrecept som används. På detta sätt kan Tuve Bygg arbeta proaktivt och ta åtgärder 6 - 8 veckor tidigare än vid manuella mätningar. Betong är ett intressant och levande material med många olika stadier innan den tar sin slutgiltiga form.

Vilka är riskerna/problemen när man gjuter betong?

“Jag har svårt att se risker och problem med betong, jag ser mer möjligheter. På lång sikt är det ett miljövänligt material, är ljudisolerande och står emot naturens påtryckningar. De kritiska lägena kan uppstå vid att det visas fel värden vid mätning och problem som tex fuktskador kan uppstå. Här hjälper Brinjas ingjutna sensorer oss att arbeta klimatsmart, förebygga problem och ha rätt styrt klimat.”

Bergsfallet har även tjänsten Smarta Kvalitetsmätningar där de mäts temperatur och luftfuktighet via sensorer i luften som automatiskt beräknas på om det går i linje med önskad uttorkningskurva(Fukttillskott). Går det inte enligt plan skickas varningar så att platsledning kan arbeta proaktivt och vidta åtgärder innan det faktiskt blir problem. 

När det kommer till kvalitetsmätningar, hur har ni arbetat med att mäta tidigare? 

“Innan Brinjas system och tjänster gjordes det mesta manuellt. För oss är det otroligt viktigt att hålla koll på de olika mätvärdena, speciellt temperatur, luftfuktighet och fukttillskott vid uttorkning av nyproduktion. Detta är helt avgörande för att vi ska kunna följa tidsplanen och det olika stegen. Kvalitetsmätningar gör vi för att få kontrollen över bygget och processen. Tack vara detta ger det oss också ett lugn i det dagliga arbetet och kan istället fokusera på problemlösningar och ta arbetet framåt”. 

Hur viktig är hållbarhetsfrågor för er på Tuve Bygg? Vilka åtgärder gör ni för att sänka er påverkan?

“Otroligt viktigt. Vi tror på att arbeta klimatsmart i allt vi gör och ljuskontrollen hjälper oss att effektivisera miljöpåverkan. Vi kan ha rätt ljus vid rätt tillfälle vilket är av yttersta vikt. Är vi inte på plats eller på vissa områden ska inte ljuset vara på, vi vill säkerställa att vi har ljus där vi behöver ha ljus. Att kunna sätta timers och scheman i appen är otroligt smidigt och sparar oss både tid och pengar”. 

Bergsfallet kan minska sin energiförbrukning med upp till 50 % genom att sätta digitala timers och scheman när ljuset ska vara av och på. 

Vad ser du för framtida möjligheter med digitaliseringen i byggbranschen?

“Digitaliseringen, bring it on! Jag tror på att arbeta med en mix av människor som är unga, gamla och från olika bakgrunder. Det är så vi lär oss att utvecklas och digitaliseringen är en del av denna mixen. För oss är rätt styrt klimat det absolut viktigaste, utan rätt klimat och temperatur kan vi inte utföra arbetet så som vi önskar. Det ska vara 20 grader oavsett väder och vind på insidan av huset. Genom Brinjas tjänster kan vi få en klar temperaturbild och veta exakt när vi kan göra de olika momenten i byggprocessen”. 

Varmt välkomna Tuve Bygg, vi på Brinja ser verkligen fram emot vårt arbete framåt!

Läs mer om Projekt Bergfallet här: https://nyproduktion.balder.se/projekt/bergsfallet/


Kontakt

Vill du veta mer om denna nyhet eller bara ta kontakt? Klicka här.
Tillbaka