Betongmätning

Våra betongmätningar optimerar uttorkningsprocessen av betong och digitaliserar informationsflödet.

Säkerställ kvalitén på er betong

Med våra betongmätningar får ni bättre koll på processen genom kontinuerlig data från Brinjas app. På så sätt kan ni säkerställa att betongen håller rätt kvalité i slutändan.

Spara tid och pengar i ert projekt

Genom förbättrad insyn i härdningsprocessen och dess olika stadier minskar behovet av dyra konsulter och ni kan spara tid genom att påbörja nästa steg i precis rätt tid.

Öka säkerheten på arbetsplatsen

Vår tjänst är digital och informationen skickas till vår app trådlöst. På så vis minskas antalet personer som behöver vara på plats och därmed även risken för olyckor och skador.

Så fungerar betongmätningen

App demo
Konfiguration

Installera betongsensorn och konfigurera betongens parametrar

Mätning

Sensorn mäter kontinuerligt betongens värden

Analys

Datan från sensorn skickas till vårt moln och analyseras

App demo
Resultat

Resultatet från analysen genererar en förutsägelse av hur

Funktioner

Så fungerar evakueringssystemet

Incident

T.ex. en begynnande eldsvåda, gasläckage, bombhot etc.

Upptäckt

Brinja Node eller en medarbetare upptäcker incidenten

Larm

Brinja Core larmar genom lampor, siren och notifikationer i vår app

Evakuering

Evakuering påbörjas och alla tar sig mot återsamlingsplatsen

Återsamling

Alla återsamlas och kan markera sig som säkra via app och SMS

Inräkning

Arbetsledningen får en översikt över medarbetares status

Luftfuktighet

Betongsensorn mäter kontinuerligt fukthalten i betongen och ger en fingervisning om härdningen

Temperatur

Betongens temperatur mäts kontinuerligt och är en indikator på härdningen av betongen

Styrka

Genom att analysera mätvärdena kan vi uppskatta styrkan i betongen

Analys

Vår avancerade algoritm ger en bra uppskattning av härdningsprocessen baserat på specifika betongparametrar

Realtidsdata

Vår sensor samlar kontinuerligt in värden vilket gör att mätvärdena kan ses i realtid i vår app

Molnlagring

All data samlas i Brinja Cloud, vårt egna moln. Där är den säker och lätt tillgänglig genom vår app

Vill du veta mer om vår tjänst betongmätning?
Kontakta oss