Betongmätning

Mät temperatur, fukthalt och hållfasthet för att säkerställa betongkvalitén med Brinjas betongsensor. Sensorn, som installeras enkelt och konfigueras med betongens parametrar läser kontinuerligt av värden, analyserar och visar dem i Brinjas App. Våra betongmätningar optimerar med andra ord uttorkningsprocessen av betong och digitaliserar informationsflödet, vilket sparar både tid och pengar.

ikon för att kvalitetsäkrad betong

Säkerställ kvalitén på er betong

Med våra betongmätningar får ni bättre koll på processen genom kontinuerlig data från Brinjas app. På så sätt kan ni säkerställa att betongen håller rätt kvalité i slutändan.

Ikon spara tid och pengar

Spara tid och pengar i ert projekt

Genom förbättrad insyn i härdningsprocessen och dess olika stadier minskar behovet av dyra konsulter och ni kan spara tid genom att påbörja nästa steg i precis rätt tid.

Ikon för säker byggarbetsplats

Öka säkerheten på arbetsplatsen

Vår tjänst är digital och informationen skickas till vår app trådlöst. På så vis minskas antalet personer som behöver vara på plats och därmed även risken för olyckor och skador.

Så fungerar betongmätningen

enkel installation, mätning och analys visas i App
App demo
Först upptäcks incident
Konfiguration

Installera betongsensorn och konfigurera betongens parametrar

betongmätning från node
Medarbetare larmar
Mätning

Sensorn mäter kontinuerligt betongens värden

ikon för datalagring
3
Analys

Datan från sensorn skickas till vårt moln och analyseras

App demo
4
Resultat

Resultatet från analysen genererar en förutsägelse av hur

Funktioner

Så fungerar evakueringssystemet

Först upptäcks incident
Incident

T.ex. en begynnande eldsvåda, gasläckage, bombhot etc.

Medarbetare larmar
Upptäckt

Brinja Node eller en medarbetare upptäcker incidenten

Brinjas core och node
Brinja App
3
Larm

Brinja Core larmar genom lampor, siren och notifikationer i vår app

4
Evakuering

Evakuering påbörjas och alla tar sig mot återsamlingsplatsen

Brinja App
5
Återsamling

Alla återsamlas och kan markera sig som säkra via app och SMS

Brinja App
6
Inräkning

Arbetsledningen får en översikt över medarbetares status

Evakuering

Luftfuktighet

Betongsensorn mäter kontinuerligt fukthalten i betongen och ger en fingervisning om härdningen

Temperatur

Betongens temperatur mäts kontinuerligt och är en indikator på härdningen av betongen

Styrka

Genom att analysera mätvärdena kan vi uppskatta styrkan i betongen

Analys

Vår avancerade algoritm ger en bra uppskattning av härdningsprocessen baserat på specifika betongparametrar

Realtidsdata

Vår sensor samlar kontinuerligt in värden vilket gör att mätvärdena kan ses i realtid i vår app

Ikon för lagring av data i molnet

Molnlagring

All data samlas i Brinja Cloud, vårt egna moln. Där är den säker och lätt tillgänglig genom vår app

Vill du veta mer om vår tjänst betongmätning?
Kontakta oss