Brinjas evakueringssystem

Vårt evakueringssystem är heltäckande och effektiviserar utrymningsprocessen vid övning och skarpt läge.

Upp till 10x snabbare evakueringar

Med Brinjas evakueringssystem når du medarbetarna direkt via larm och blinkade befintlig belysning. Detta ger dig 10 gånger snabbare evakuering vid skarpt läge såväl som vid övning.

Automatiserad och digitaliserad process

När evakuering triggas skickas även notis och SMS till medarbetare som är på plats. Med Brinjas smarta app markeras automatiskt medarbetare som säkra när de tagit sig till återsamlingsplatsen.

Snabb och smidig installation

Systemet kopplas med befintlig infrastruktur i form av belysning och elcentral, därav en snabb och smidig installation. Du kan spara tid och pengar, men framförallt kan du rädda dina medarbetares liv!

Brinjas evakueringssystem triggas via app eller automatiskt. Belysning och sirener uppmärksammar alla att evakuering har påbörjats.

Så fungerar evakueringssystemet

Incident

T.ex. en begynnande eldsvåda, gasläckage, bombhot etc.

Upptäckt

Brinja Node eller en medarbetare upptäcker incidenten

Larm

Brinja Core larmar genom lampor, siren och notifikationer i vår app

Evakuering

Evakuering påbörjas och alla tar sig mot återsamlingsplatsen

Återsamling

Alla återsamlas och kan markera sig som säkra via app och SMS

Inräkning

Arbetsledningen får en översikt över medarbetares status

Vill du veta mer om vår evakueringstjänst?
Kontakta oss

Brinjas Ljuskontroll

Med vår ljuskontroll kan du enkelt styra arbetsplatsens belysning genom vår app för att sänka elförbrukningen.

Energibesparingar

Med vårt system kan ni spara både energi och pengar genom att släcka ner belysningen då den inte används.

Sätt timers

I appen kan timers lätt ställas in, vilket innebär att belysningen släcks och tänds enligt ett bestämt schema.

Allt i vår app

Genom att installera Brinja Cores på arbetsplatsen kan du enkelt styra belysningen genom vår app.

Så fungerar ljuskontrollen

Vill du veta mer om vår ljuskontroll?
Kontakta oss

Brinjas kvalitetsmätningar

Med våra mätningar kan ni motverka och eliminera risker under byggprojektets gång med realtidsdata.

Realtidsdata

Ta datadrivna beslut utifrån realtidsdata från upp till åtta olika mätvärden. På så sätt kan ni motivera era handlingar både för slutkund och medarbetare.

Förebygg skador och risker

Genom notiser uppmärksammas om ni är påväg eller har överskridit era uppsatta gränsvärden. Ni kan jobba proaktivt och fokuserat där det behövs, inga fler analoga rundor för att läsa av sensorer manuellt.

Trådlös och flexibel mätning

Mätningarna sker via Brinjas trådlösa enhet. Detta ger flexibla mätningar precis där ni vill ha dem. Insamlingsfrekvens kan varieras efter behov, standard är var 15:e minut.

Så fungerar kvalitetsmätningen

Insamling

Brinja Node läser av aktuella mätvärden kontinuerligt

Lagring

Brinja Core lagrar och skickar sedan vidare informationen till molnet

Varning

Användare får varningar och uppmaningar i realtid via Brinja App

Statistik

Mätdata kan enkelt avläsas och exporteras med vår app

Tillgängliga mätvärden

Luftfuktighet

Mät luftfuktighet och fukttillskott för att att säkerställa kvaliteten under kritiska byggmoment. Genom ökad insyn i byggprocessen kan ni säkerställa önskat resultat och påvisa förhållandena för slutkund.

Temperatur

Se till att byggarbetsplatsen håller sig inom ett säkert temperaturspann. Realtidsnotiser kan användas för att t.ex. förebygga köldskador och sprickor mm.

Dammnivå

Få notiser om var damm produceras och agera proaktivt för att förbättra och säkra arbetsmiljön. Med denna data kan aktiviteter planeras för att minimera dammnivån.

Buller

Påvisa att ni håller er inom de ljudnivåer som är lagstadgade, både för era medarbetare och er omgivning.

Gas

Upptäck förhöjda nivåer av kolmonoxid för att skydda era medarbetare. Kolmonoxid kallas för ”the silent killer” då den är osynlig och doftlös.

Rörelse

Rörelsesensorn har tre olika användningsområden: Trigga belysning för att sänka onödig elförbrukning, upptäck onormal aktivitet och potentiella inbrott, och analysera rörelsemönster för att se var mest/minst aktivitet sker.

Lufttryck

Upptäck tidigt uppställda dörrar eller fönster för att förebygga fukt, kyla eller annan påverkan på inomhusmiljön.

Vibration

Kartlägg onormal eller ökad vibration  för att minska risker på byggarbetsplatsen. Kan även vara effektivt mot inbrottsförsök på containrar.

Vill du veta mer om våra kvalitetsmätningar?
Kontakta oss

Frågor och svar kring våra tjänster

Klicka på frågorna nedan för att se svaren.

Vad kostar era tjänster?

Vår prissättning beror på ett flertal faktorer, så som storlek på arbetsplatsen, antal mätvärden, insamlingsfrekvens osv. Kontakta oss så kan vi ta fram en offert för just era önskemål.

Fungerar era tjänster på alla byggarbetsplatser?

Våra tjänster fungerar på de allra flesta byggarbetsplatser. För att kunna använda oss av befintlig belysning i t.ex. ljuskontollen och evakueringstjänsten är ett krav att vi kan koppla in vår Brinja Core på elcentralerna som styr belysningen på bygget.